СУДОВЕ ТА АРБІТРАЖНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Команда юридичної фірми «Teffi» надає правову допомогу по захисту прав і законних інтересів Клієнта в судах всіх інстанцій, включаючи Європейський Суд з прав людини, в порядку господарського, цивільного та адміністративного судочинства, а також в арбітражних судах, у тому числі міжнародних. Арбітражна і судова практика команди юридичної фірми «Teffi» налічує десятки успішно завершених справ.

Наші юристи, використовуючи великий досвід, займаються наступними питаннями в даній сфері, але не обмежуючись:

 • Представництво інтересів Клієнтів в судах всіх інстанцій;
 • Розробка стратегії захисту і вироблення правової позиції;
 • Підготовка проектів позовних заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів;
 • Участь у судових засіданнях;
 • Супровід процедури виконання судових рішень;
 • Стягнення дебіторської заборгованості, в тому числі за зовнішньоекономічними контрактами в судовому порядку;
 • Сприяння (медіація) у врегулюванні корпоративних конфліктів, здійснення захисту прав учасників господарських товариств;
 • Представництво інтересів боржників і кредиторів в процедурах банкрутства, включаючи участь у зборах кредиторів, підготовку скарг на дії (бездіяльність) арбітражних керуючих, оспорювання рішень зборів кредиторів, стягнення збитків, заподіяних арбітражним керуючим.

Команда фірми «Teffi», захищаючи інтереси Клієнтів в арбітражах, спеціалізуються на веденні наступних категорій арбітражних справ, але не обмежуючись:

 • Про укладення, зміну та розірвання договорів;
 • Про невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договорами, в тому числі за договорами купівлі-продажу, поставки і т.п.;
 • Про визнання договорів недійсними;
 • Про стягнення заборгованості;
 • Про оскарження рішень загальних зборів акціонерів (учасників), органів управління товариств, інші спори між акціонером і акціонерним товариством, учасниками інших господарських товариств;
 • Представництво в ході провадження у справах, пов’язаних з виконанням рішень арбітражних судів.
© 2003-2018. Всі права захищено.
Створено в INVOCO