ЮРИДИЧНИЙ АУТСОРСИНГ

Однією з основних послуг, що надається командою юридичної фірми «Teffi» є юридичний супровід поточної господарської діяльності компаній, який дозволяє виключити можливі ризики, а також забезпечує високостабільне ведення бізнесу.

Юридичний аутсорсинг може включати в себе наступні послуги, але не обмежуючись:

  • Письмова/усна консультація Клієнта з юридичних питань, пов’язаних з поточною господарською діяльністю;
  • Розробка типових форм договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, що використовуються в діяльності компанії, з урахуванням комерційних інтересів, бізнес-процесів і принципів роботи;
  • Юридична експертиза проектів договорів контрагентів, складання висновків, узгодження нюансів, які, за відсутності до них уваги, можуть спричинити різні ризики (наприклад: перевірка повноважень підписанта договору, момент переходу права власності і ризику випадкової загибелі, моніторинг фінансово-господарської діяльності контрагента та інше);
  • Підготовка листів, заяв, скарг, клопотань, позовних заяв, локальних нормативних актів та інше;
  • Вивчення та аналіз практики укладання та виконання договорів з метою розробки пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності;
  • Підготовка (участь у підготовці) претензій, обґрунтованих відповідей при відхиленні претензій, розгляді питань про дебіторську заборгованість;
  • Представництво інтересів Клієнта з контрагентами, третіми особами, державними органами;
  • Підготовка всіх процесуальних документів, аналіз та ознайомлення з судовими процесами, які були ініційовані до і після початку співпраці з юридичною фірмою «Teffi».
© 2003-2018. Всі права захищено.
Створено в INVOCO