BETA версия

23.02
2017
Спадкування майна рідними, братами, сестрами, онуками, бабою чи дідом, як зі сторони матері, так і зі сторони батька, – за нульовою ставкою Повернутись

Scroll down

Сьогодні, 23 лютого 2017 року, був прийнятий закон № 0940, який розширив перелік родинних груп рідних, які нарівні з батьками, чоловіком, дружиною або дітьми спадкодавця, можуть успадкувати власність за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52400