BETA версия

24.02
2021
Принцип мовчазної згоди у сфері надрокористування – атавізм чи дієвий механізм? Повернутись

Scroll down

Розвиток видобувної галузі є одним з пріоритетних напрямів руху вітчизняної економіки, особливо з огляду на обраний державою курс на забезпечення енергонезалежності. Водночас наявність штучних бар’єрів для доступу на ринок користування надрами суттєво стримує розвиток видобувної діяльності та заважає притоку реальних інвестицій у галузь.

Необхідність отримання у процесі видачі спецдозволу значної кількості погоджень від різних органів влади, відсутність дієвого механізму контролю за процесом з боку заявників, а також відсутність правового механізму притягнення посадовців Держгеонадр до відповідальності у випадку безпідставного затягування питання щодо видачі спецдозволу — це основні чинники, які впливають на процедуру їх отримання у межах встановлених законодавством строків.

На практиці, порядок отримання спецдозволів без аукціону за принципом мовчазної згоди міг би стати альтернативним шляхом їх отримання без офіційного рішення Держгеонадр, але відсутність у законодавстві України чіткого порядку його застосування стримує його широке використання.

Детальніше читайте у статті Сергія Корнієнка, партнера TEFFI Law Firm, у №4 Юридичної газети або за посиланням: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/princip-movchaznoyi-zgodi-u-sferi-nadrokoristuvannya–atavizm-chi-dieviy-mehanizm.html