BETA версия

26.05
2020
Перевірки Держпраці: нові критерії ризиковості Повернутись

Scroll down

Постановою № 383 від 20.05.2020р. КМУ затвердив нові Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок Держпраці.

Постанова стосується сфер:
– Охорони праці;
– Промислової безпеки;
– Гігієни праці;
– Поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
– Праці та зайнятості населення;
– Працевлаштування осіб з інвалідністю;
– Здійснення гірничого нагляду.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються щодо суб’єкта господарювання, що віднесений до:
– високого ступеня ризику — не частіше ніж один раз на два роки;
– середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
– незначного ступеня ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма Критеріями, визначеними у додатках (затверджені переліки ризиків і критеріїв перевірок, а також відповідна кількість балів за питанням), за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.