BETA версия

19.04
2021
Особливості використання первинних електронних документів в процесі податкових перевірок Повернутись

Scroll down

В період глобальної діджиталізації все більше компаній приймають рішення про перехід на електронний документообіг. Це надзвичайно зручно та економить купу часу в процесі оформлення будь-якої господарської операції. Натомість, через певну неузгодженість між нормами законів, що регламентують застосування електронного цифрового підпису та бухгалтерський облік, у бізнеса виникають питання щодо відповідності вимогам законодавства первинних електронних документів, паперові копії яких не містять найменування посади особи, що підписала такий документ своїм ЕЦП.

Юристи TEFFI Law Firm детально дослідили та проаналізували зазначене питання за запитом свого Клієнта не лише в контексті вимог чинного законодавства, а й з точки зору підходів українських судів до його вирішення. В результаті було розроблено та надано Клієнту практичні рекомендації щодо процедури складання та застосування електронних первинних документів у випадку перевірки податковими органами. В рекомендаціях був зроблений акцент саме на актуальній судовій практиці у спорах з податковими органами, де суди достатньо однозначно приходять висновку про те, що суть господарської операції превалює над формою документу, яким таку операцію оформлено.