BETA версия

06.11
2016
Лібералізація державного нагляду як значний крок назустріч бізнесу Повернутись

Scroll down

3 листопада 2016 року Верховною Радою України був прийнятий  законопроект № 2418а про лібералізацію держнагляду, який змінює підхід до перевірок в Україні та спрямований на зниження тиску на бізнес і попередження правопорушень.

Так, важливою новелою цього законопроекту є введення презумпції правомірності діяльності підприємства у випадку, якщо норма закону чи іншого нормативного-правового акту, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органів державного нагляду (контролю), а також недопущення встановлення планових показників або будь-якого іншого планування щодо залучення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій.

З метою забезпечення суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією про міри державного нагляду (контролю) передбачається створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). У цій системі буде зазначатися інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, види господарської діяльності, які підпадають під держнагляд, річні плани проведення заходів контролю, звіти про їх виконання і так далі. При цьому доступ до відомостей цієї системи буде відкритим та безкоштовним через мережу Інтернет.

Зміни в законопроекті стосуються і планування заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) виключно на річний період з відмінною квартальних планів та встановленням заборони на їх зміну. Чітко зазначенні строки формування плану перевірок, а також тривалість кожного контролюючого заходу, його початок та завершення. Так, до 15 листопада кожного року повинні бути компанії та фізичні особи-підприємці, які протягом наступного року повинні бути перевіренні державними контролерами.

До того ж, строк здійснення планового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а відносно суб’єкта мікро-, малого підприємництва – 5 робочих днів. При цьому сумарна тривалість всіх планових заходів, що  здійснюються органом державного нагляду (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а відносно суб’єкта малого підприємництва – 15 робочих днів.

Законопроектом зменшено підстави для здійснення позапланових заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю), встановлено порядок повідомлення суб’єкта господарювання про проведення такого заходу, звільнено суб’єкта господарювання, посадових осіб юридичної особи від відмови давати показання або пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання, та передбачено багато інших нововведень з метою лібералізації державного нагляду в Україні.

Підсумовуючи вищевикладене, юрист TEFFI Law Firm Маріана Козмінська вважає, що законопроект № 2418а робить значний крок на зустріч бізнесу. Наслідками його прийняття повинні стати запобігання невиправданому втручанню органів державного нагляду в господарську діяльність, збільшення рівня довіри підприємців до держави та зменшення напруги у суспільстві при здійсненні перевірок.