BETA версия

01
Корпоративне право/M&A Повернутись

Scroll down

Підвищення ефективності та розвиток бізнесу наших Клієнтів є невід’ємною складовою діяльності TEFFI Law Firm. Завдяки професіоналізму команди, чіткому знанню законодавчої бази та вмінню застосовувати її на практиці ми здобули зизнання великих українських компаній та іноземних інвесторів.

Супроводжуючи кожного Клієнта на всіх етапах розвитку бізнесу та ставлячи перед собою завдання мінімізації ризиків, ми надаємо такі послуги:

 • Створення нового бізнесу:

  • консультування з питань вибору організаційно-правової форми;
  • розробка установчих документів компанії;
  • розробка внутрішніх документів.
 • Реорганізація або повне припинення бізнесу:

  • консультування з питань реорганізації або припинення юридичної особи;
  • підготовка та подання до відповідних органів документів про припинення юридичної особи;
  • представництво інтересів юридичної особи під час проведення перевірок та зняття з обліку у відповідних органах.
 • Підтримка та поточне консультування при:

  • зміні керівництва;
  • зміні складу учасників;
  • зміні розміру статутного капіталу;
  • виплаті дивідендів.