BETA версия

17.09
2019
Ігор Крижановський про судову практику щодо подвійного оподаткування для слухачів Legal High School Повернутись

Scroll down

 

Лектор розповів слухачам Legal High School про визначення пасивних доходів згідно положень Податкового кодексу України. За джерелами походження пасивні доходи умовно можна розділити на такі групи: відсоткові доходи від розміщених коштів і цінних паперів; інвестиційні доходи; роялті; дивіденди; страхові виплати та відшкодування. Адвокат підкреслив, що на сьогодні Україна підписала угоди і ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з 76 країнами світу. При тому резидент може зменшити розраховану суму податку на суму податку, сплачену за кордоном, але у разі надання довідки, яка підтвердить розмір отриманого іноземного доходу і сплату податку за кордоном (пункт 13.5 ПК України).

Адвокат зупинився на спорах про застосування концепції «бенефіціарного власника», говорячи мовою кейсів.

Беручи за зразок справу №826/6241/17, лектор озвучив позицію податкової. Відтак, прибуток позикодавця від основних відсотків (9,5%) за кредитами у Великобританії податком не обкладався, кошти для надання позики були отримані від третіх осіб шляхом розміщення позикодавцем своїх боргових зобов’язань у формі облігацій. Тим часом, позикодавець фактично здійснив транзит відсоткових доходів, отриманих від платника податків на користь власників облігацій, випущених позикодавцем, тому саме такі особи є належними бенефіціарами відсотків.

У свою чергу, позиція платника податків передбачала, що кредитор є первинним кредитором спершу шести компаній, а після їх реорганізації — позичальника, тому саме кредитор є єдиним бенефіціаром відсотків. Позикодавець є резидентом Сполученого Королівства в розумінні Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Сполученим Королівством і підлягає оподаткуванню в Сполученому Королівстві. При цьому статус податкового резидента позикодавця підтверджується апостильованим і засвідченим головним секретарем Її Величності у закордонних справах і справах Співдружності Сертифікатом про місцезнаходження, виданими Королівською податково-митною службою. Цікавою була позиція суду: згідно з Коментарями до Модельної конвенції ОЕСР, тест на бенефіціарність власника введений і повинен застосовуватися тільки в тих випадках, коли платник податків — резидент уклав договір з нерезидентом винятково для отримання податкової пільги (вигоди), передбаченої нормами Конвенції (для мінімізації податкових наслідків). Якщо ж договір з нерезидентом не наслідував таку мету, тож тест на бенефіціарність не повинен застосовуватися.

Податковим органом не було представлено жодного доказу на підтвердження неправомірності мети (або цілі ухилення від оподаткування), не зазначено, яку податкову вигоду від застосування Конвенції отримав платник податків, сплачуючи відсотки за позикою резиденту Великобританії порівняно з тим, якби він сплачував ці відсотки третім особам, яких податковий орган вважає необхідними бенефіціарними власниками. Згідно з довідкою позикодавець зареєстрований на території Сполученого Королівства і не має жодних прострочених податкових зобов’язань, усі податкові звіти є своєчасними; з фінансових звітів позикодавця вбачається, що вся сума отриманих відсотків віднесена до доходів позикодавця в період дії договору позики; випуск позикодавцем облігацій не є доказом самостійної участі в господарських правовідносинах (прикриттям інших бенефіціарів), оскільки є самостійною діяльністю, не забороненою законодавством країни реєстрації; особи, які придбали облігації позикодавця, не є сторонами договору позики, тому не можуть вважатися кредиторами позичальника і бенефіціарами у відношенні до відсотків. Умовами договору не визначена інша сторона, яка могла би бути власником відсотків, і не зазначено, що позикодавець виступає як агент або посередник.